01Дек./15
HP WorkStation Z210 – бизнес компютър

HP WorkStation Z400 – компютър за работа с видео редактори и възможности за персонализиране

Работните станции на HP са създадени специално да покрият нуждите от изпълнение на различни бизнес задачи, да намалят консумацията на мощност и да работят тихо и ненатрапчиво, както и да предложат хардуер,Read More…